Keeletest

Swedish test

1. Var kommer du ifrån? - ________________
2. Jag ________________ Lars Göransson, och du?
3. Har du barn? - __________________
4. Kan du säga mig var Tallgatan ___________?
5. Ursäkta, kan du hjälpa ___________ med en sak?
6. Jag vill ha __________________ och en chokladkaka, tack.
7. Ursäkta, är den här platsen ledig? - Nej, tyvärr. Den är __________________.
8. Båten kommer fram till Stockholm klockan 10.00 ____________________.
9. Vill du _____________ på min fråga?
10. Vad kostar böckerna? - _____________ 55 kronor.
11. Pelle städar en timme _________________.
12. Han städar båda _____________.
13. Nisse är ________________.
14. Var bor ___________________
15. Kalle är ____________ av fotboll än av skolan.
16. Stina och ____________ pojkvän gick på bio.
17. I parken __________________________.
18. När han ____________________ gick han en promenad.
19. Pojken såg oss men vi såg inte ________________ .
20. Stockholm är _____________________.
21. Vi bor _______ fjärde våningen.
22. Jag fyller 25 _________ tre år.
23. Min mammas syster är min __________________
24. Boken var mycket ______________.
25. Förut ___________ jag i Esöv, men sedan flyttade jag till Oslo.
26. ____________ nu annars blir maten kall!
27. Den här ___________________ fungerar inte.
28. Hon har också ett hus på Gotland, Sveriges största _________ .
29. Han fick ett brev ____________ mamma.
30. Vi är gifta med ________________.
31. Kalle _______________ sig klockan tolv varje kväll.
32. Kan jag få en extra ____________, tack?
33. Ligger det _________________ apotek här i närheten?
34. Lisa älskar starka __________________.
35. Hon tycker om att bada i ________________.
36. Ska vi __________ bastu ikväll?
37. Vi önskar er _____________________!
38. På grund av fartygets bunkring ber vi att ni inte ___________ på öppna däck.
39. Jag tycker inte om filmjölk. - _____________
40. Erik ____________ inte multiplikationstabellen.
41. Har du träffat Malins ________________________?
42. Kapten med _____________________ hälsar alla passagerare hjärtligt välkomna.
43. Var tysta _______________________________
44. ______________________ vad som händer tänker jag säga sanningen.
45. Vi har ________________________ klockan 12 idag.
46. Hon åkte aldrig på den här kryssningen _____________________________
47. Fartygets brand- och ________________ dörrar kommer att stängas automatiskt.
48. När hon kom till flygplatsen hörde hon att resan _________________________
49. Den nya statsministern hade många frågor att ________________________.
50. Vi beklagar eventuella _______________detta kan medföra.